Mogu li jesti kuhana jaja za vrijeme ove epidemije koronavirusa (u Indiji)?


Odgovor 1:

Što je koronavirus?

Koronavirusi su obitelj virusa koji obično uzrokuju respiratorne bolesti. Uključuju viruse koji uzrokuju prehladu i ozbiljnije bolesti kao što su respiracijski sindrom Bliskog Istoka (MERS-CoV) i teški akutni respiratorni sindrom (SARS-CoV).

Može li se virus prenijeti putem hrane?

Prethodno iskustvo s izbijanjem bolesti zbog MERS-CoV, SARS-CoV i drugih respiratornih virusa (npr. Ptičja gripa) upućuje na to da je novi koronavirus mogao biti prenošen sa životinja na ljude.

Prijenos putem hrane je

nevjerojatno

i do danas nema dokaza o tome da se događa s novim koronavirusom, međutim, istraga radi utvrđivanja izvora epidemije, stupnja širenja infekcije i načina prenošenja se nastavlja.

Smanjivanje rizika

Svatko treba prakticirati dobru higijenu i druge mjere zaštite od infekcija.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) savjetuje ljudima da:

  • redovito perite ruke
  • pokrijte usta i nos kad kašljete i kihate
  • temeljito kuhajte meso i jaja
  • izbjegavajte bliski kontakt s bilo kime tko pokazuje simptome respiratornih bolesti, poput kašlja i kihanja

vidi više:

8 savjeta za očuvanje zdravlja, kondicije i sreće ove zime

Kako živjeti sa zdravim tijelom i duhom