Zašto se SAD panično napadaju na koronavirus, ima samo 60 infekcija u cijeloj zemlji?


Odgovor 1:

Ekonomska kriza je stvarnost i može se dogoditi zbog široke širene panike, tako da ……… vidimo kako SAD također posjeduje trilijuna dolara duga što stvari ne olakšava. '' U redu, ali stvari možemo riješiti! '' - Netko bi mogao reći. Moj bi odgovor na to bio da prosječna osoba ne brine o bilo čemu rješavanju u stvari, prosječna osoba uopće ne zna kako se novac stvara ili regulira, a isto tako prosječna osoba misli da Banke posjeduju stvarno fizičko bogatstvo, u stvarnosti, sve to napraviti ispis beskorisnog papira koji je reguliran fiskalnom politikom. Banke bi htjele posjedovati fizički rad i imovinu, ali nažalost one ne mogu biti u vlasništvu, a komunizam je to dokazao, jer nikada nije tako lako posjedovao rad ili fizičke materijale.